300 câu trắc nghiệm atlats - Phần 2

TỔNG HỢP 300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRỌNG TÂM NHẤT

XI. Atlat Địa lí trang 22 (Các ngành công nghiệp trọng điểm)   
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất trên 1000MW? 
         A. Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau.                           B. Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mỹ. 
         C. Phả Lại, Phú Mỹ, Trà Nóc.                           D. Bà Rịa, Phả Lại, Uông Bí.  
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất dưới 1000MW của vùng Đông Nam Bộ? 
         A. Thủ Đức, Phú Mỹ.                                        B. Bà Rịa, Thủ Đức.  
         C. Bà Rịa, Trà Nóc.                                           D. Phú Mỹ,Trà Nóc 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô rất lớn? 
         A. Hải Phòng, Hà Nội.                                       B. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh. 
         C. Tp. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.                         D. Đà Nẵng, Hà Nội. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có quy mô lớn? 
A.  Hải Phòng, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một. 
B.  Hải Phòng, Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, Biên Hòa. 
C.  Hải Phòng, Nha Trang, Hải Dương, Đà Nẵng. 
D.  Hải Phòng, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một, Biên Hòa. Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Huế có những ngành sản xuất hàng tiêu dùng nào dưới đây?          A. Dệt, may; da, giày; giấy, in, văn phòng phẩm. 
B.   Dệt, may; da, giày; gỗ, giấy, xenlulo. 
C.   Dệt, may; gỗ, giấy, xenlulo; giấy, in, văn phòng phẩm 
D.  Gỗ, giấy, xenlulo; da, giày; giấy, in, văn phòng phẩm 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô vừa của vùng đồng bằng Sông Hồng?          A. Hải Phòng, Hải Dương.                                B. Hải Dương, Nam Định. 
         C. Nam Định, Hạ Long.                                    D. Hải Phòng, Nam Định. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn của vùng đồng bằng Sông Cửu Long? 
         A. Long Xuyên, Cần Thơ.                                 B. Sóc Trăng, Rạch Giá. 
         C. Cà Mau, Cần Thơ.                                         D. Cà Mau, Rạch Giá. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về sản lượng khai thác dầu thô và than sạch của cả nước từ năm 2000 đến năm 2007? 
A.  Sản lượng dầu có xu hướng giảm. 
B.   Sản lượng than có tốc độ tăng nhanh hơn dầu. 
C.   Sản lượng than có tốc độ tăng liên tục. 
D.  Sản lượng khai thác dầu và than tăng liên tục qua các năm.  
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng nhất nói về giá trị sản xuất hàng tiêu dùng năm 2000-2007? 
A.  Giá trị sản xuất dệt may, da giày, giấy-in-văn phòng phẩm tăng liên tục. 
B.   Giá trị sản xuất dệt may giảm, da giày tăng, giấy in, văn phòng phẩm. 
C.   Giá trị sản xuất da giày giảm, dệt may-giấy-in-văn phòng phẩm. 
D.  Giá trị sản xuất dệt may, da giày, giấy-in-văn phòng phẩm giảm liên tục. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng nhất nói về giá trị sản xuất hàng tiêu dùng năm 2000-2007?           A. Da giày có giá trị thấp hơn giấy-in-văn phòng phẩm. 
B.   Dệt may luôn chiếm giá trị cao nhất. 
C.   Sản xuất giấy-in-văn phòng phẩm có xu hướng giảm. 
D.  Da giày tăng và chiếm giá trị lớn nhất. 
 
XII. Atlat Địa lí trang 23 (Giao thông) Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết 2 cửa khẩu quốc tế nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc? 
         A. Lào Cai, Hữu Nghị.                                       B. Lào Cai, Na Mèo. 
         C. Móng Cái, Tây Trang.                                   D. Hữu Nghị, Na Mèo. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết 2 cửa khẩu quốc tế nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Lào? 
         A. Tây Trang, Lệ Thanh.                                    B. Cha Lo, Lao Bảo. 
         C. Nậm Cắn, Hoa Lư.                                         D. Nậm Cắn, Lệ Thanh. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết 2 cửa khẩu quốc tế nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia? 
         A. Lao Bảo, Hoa Lư.                                           B. Cha Lo, Xa Mát. 
         C. Vĩnh Xương, Mộc Bài.                                   D. Mộc Bài, Lao Bảo. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết tuyến đường biển nào sau đây quan trọng nhất của nước ta? 
         A. Hải Phòng – Đà Nẵng.                                   B. Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh. 
         C. Đà Nẵng – Quy Nhơn.                                   D. TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết điểm đầu và điểm cuối của quốc lộ 1A đi từ Bắc vào Nam ? 
          A. Hữu Nghị đến Năm Căn.                              B. Hữu Nghị đến TP. Hồ Chí Minh. 
          C. Hữu Nghị đến Cần Thơ.                               D. Hữu Nghị đến Mỹ Tho. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, hãy cho biết điểm đầu và điểm cuối của tuyến đường sắt Thống Nhất từ Bắc vào Nam? 
          A. Hà Nội – Lạng Sơn.                                      B. Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh. 
          C. Hà Nội – Hải Phòng.                                     D. Hà Nội – Đà Nẵng. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23, sân bay nào sau đây không phải là sân bay quốc tế? 
          A. Cát Bi (Hải Phòng).                                       B. Nội Bài (Hà Nội). 
          C. Cần Thơ.                                                        D. Đà Nẵng. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết cảng biển nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ? 
          A. Cái Lân.                 B. Quy Nhơn.                 C. Cam Ranh.                 D. Cửa Lò. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long? 
          A. Tịnh Biên.               B. Lệ Thanh.                 C. Nậm Cắn.                  D. Móng Cái. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy sắp xếp các cảng biển theo thứ tự từ Bắc vào Nam? 
          A. Hải Phòng, Vũng Tàu, Dung Quất.               B. Hải Phòng, Dung Quất, Vũng Tàu. 
          C. Hải Phòng, Vũng Tàu, Đà Nẵng.                  D. Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng. 
 
XIII. Atlat Địa lí trang 24 (Thương mại)  Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất khẩu cao nhất nước ta? 
          A. TP. Hồ Chí Minh.                                        B. Bình Dương. 
          C. Hà Nội.                                                         D. Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị nhập khẩu cao nhất nước ta? 
          A. Hà Nội.                                                         B. TP. Hồ Chí Minh. 
          C. Bình Dương.                                                 D. Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất nhập khẩu cao nhất nước ta? 
         A. Hải Phòng.                                                     B. Hà Nội. 
         C. TP. Hồ Chí Minh.                                          D. Đồng Nai. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhóm hàng nào có giá trị xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất nước ta?  A. Công nghiệp nặng và khoáng sản. 
B.   Nông, lâm sản. 
C.   Thủy sản. 
D.  Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.  Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhóm hàng nào có giá trị nhập khẩu chiếm tỉ trọng cao nhất nước ta? 
         A. Nguyên, nhiên, vật liệu.                               B. Máy móc, thiết bị, phụ tùng. 
         C. Hàng tiêu dùng.                                            D. Thủy sản. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào sau đây Việt Nam nhập siêu? 
         A. Hoa Kỳ.                  B. Trung Quốc.             C. Ô-xtray-lia.                 D. Anh. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào sau đây Việt Nam xuất siêu? 
          A. Xingapo.                 B. Đài Loan.                 C. Hoa Kỳ.                 D. Hàn Quốc. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng khi nhận xét về giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 – 2007? 
          A. Giá trị xuất khẩu tăng.                                  B. Giá trị nhập khẩu tăng. 
          C. Nhập siêu qua các năm.                                D. Xuất siêu qua các năm.  
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng khi nhận xét về giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000 – 2007)? 
A.  Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu. 
B.   Giá trị nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu. 
C.   Tổng giá trị xuất nhập khẩu đều tăng. 
D.  Giá trị nhập siêu ngày càng lớn. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Nam Trung Bộ có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cao nhất?  A. Khánh Hòa.               B. Đà Nẵng.                 C. Bình Thuận.              D. Bình Định. 
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, năm 2007 mặt hàng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của nứơc ta là          A. công nghiệp nặng và khóang sản.                  
B.   công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiêp ̣  
C.   hàng tiêu dùng.  
D.  nông, lâm sản. 
Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo bình quân đầu người ở mức từ trên 8 đến 12 triệu đồng (năm 2007)? 
          A. Bình Dương.            B. Phú Yên.                  C. Tây Ninh.                D. Khánh Hòa. 
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết quốc gia nào trong các quốc gia sau đây la thi ̣trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (năm 2007)? 
         A. Trung Quốc.             B. Đức.                          C. Hoa Kì.                   D. Ôxtrâylia. 
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào trong các tỉnh sau đây có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo bình quân đầu người ở mức từ 4 đến 8 triệu đồng (năm 2007)? 
         A. Bình Dương.             B. Kon Tum.                  C. Quảng Nam.            D. Quảng Ninh. 
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào trong các tỉnh, thành phố sau đây có giá tri ̣xuất khẩu thấp nhất (năm 2007)? 
         A. Quảng Ninh.              B. Thái Bình.                 C. Hải Phòng.              D. Hà Nội. 
 ́̉ ̀ ̉ ̀ ̀  
XIV. Atlat Địa lí trang 25 (Du lịch) 
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trung tâm du lịch nào sau đây là trung tâm du lịch quốc gia? 
         A. Huế.                        B. Vũng Tàu.                 C. Hải Phòng.                 D. Nha Trang.  
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trung tâm du lịch nào sau đây là trung tâm du lịch có ý nghĩa vùng của đồng bằng sông Cửu Long? 
         A. Kiên Giang.             B. Cần Thơ.                   C. Cà Mau.                     D. Đồng Tháp. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản văn hóa thế giới? 
         A. Vịnh Hạ Long.                                               B. Phong Nha – Kẻ Bàng. 
         C. Phố cổ Hội An.                                              D. Cát Tiên. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây là di sản thiên nhiên thế giới? 
         A. Cố đô Huế.                                                     B. Thánh địa Mỹ Sơn. 
         C. Phố cổ Hội An.                                               D. Phong Nha – Kẻ Bàng. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây khu dự trữ sinh quyển thế giới? 
         A. Mũi Cà Mau.                                                 B. Tràm Chim.    
         C. U Minh Thượng.                                           D. Lò Gò – Xa Mát. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy xác định các điểm du lịch biển từ bắc vào nam? 
         A. Sầm Sơn, Mũi Né, Mỹ Khê.                          B. Sầm Sơn, Mỹ Khê, Mũi Né. 
         C. Mỹ Khê, Sầm Sơn, Mũi Né.                          D. Mũi Né, Sầm Sơn, Mỹ Khê. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết địa danh nào sau đây có lễ hội truyền thống? 
         A. Bát Tràng.               B. Vạn Phúc.                 C. Yên Tử.                   D. Tân Trào. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy xác định các thắng cảnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long? 
         A. Cà Mau, Phan Thiết.                                      B. Nha Trang, Phan Thiết. 
         C. Ninh Bình, Đồng Hới.                                   D. Cà Mau, Long Xuyên. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007?          A. Khách nội địa giảm qua các năm. 
B.   Doanh thu tăng qua các năm. 
C.   Khách quốc tế tăng qua các năm. 
D.  Khách nội địa cao hơn khách quốc tế qua các năm.  
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 – 2007?          A.
Khách nội địa thấp hơn khách quốc tế qua các năm.  B. Doanh thu du lịch tăng liên tục qua các năm. 
C.   Khách quốc tế tăng chậm hơn khách nội địa qua các năm. 
D.  Khách nội địa biến động qua các năm. 
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào được xếp vào loại tài nguyên du lịch nhân văn ở nước ta? 
         A. Bình Châu.                B. Núi Bà Đen.             C. Mũi Né.            D. Bến Ninh Kiều. 
Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào được xếp vào loại tài nguyên du lịch tự nhiên ở nước ta?          A. Phố cổ Hội An.                                               B. Địa đạo Vĩnh Mốc. 
         C. Phong Nha – Kẻ Bàng.                                   D. Khe Sanh. 
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào là vườn quốc gia ở nước ta? 
         A. Pleiku                        B. Buôn Ma Thuột.       C. Ba Na.                D. Chư Mom Ray. 
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết bãi biển Dốc Lết nằm ở vùng kinh tế nào của nước ta sau đây? 
         A. Đồng bằng sông Hồng.                                      B. Bắc Trung Bộ. 
         C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                D. Đông Nam Bộ. 
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25 và trang 17, hãy cho biết bãi biển Mỹ Khê nằm ở vùng kinh tế nào của nước ta sau đây? 
         A. Đông Nam Bộ.                                                  B. Đồng bằng sông Hồng. 
         C. Bắc Trung Bộ.                                                   D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
 
XV. Atlat Địa lí trang 26 (Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng)   
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ? 
         A. Vân Đồn.                                                       B. Đình Vũ – Cát Hải. 
         C. Nghi Sơn.                                                      D. Vũng Áng. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ tiếp giáp Biển Đông? 
         A. Lạng Sơn.               B. Quảng Ninh.              C. Bắc Giang.              D. Thái Nguyên. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết mỏ apatit có nhiều ở tỉnh nào sau đây? 
         A. Lai Châu.                B. Lào Cai.                    C. Yên Bái.                   D. Sơn La. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc tỉnh nào của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ? 
A. Hà Giang.               B. Cao Bằng.                C. Lạng Sơn.                 D. Quảng Ninh. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết vùng Trung du miền núi Bắc Bộ có các trung tâm công nghiệp nào? 
          A. Thái Nguyên, Hạ Long, Cẩm Phả.               B. Hải Phòng, Hạ Long, Cẩm Phả. 
          C. Hải Phòng, Hạ Long, Thái Nguyên.             D. Hạ Long, Cẩm Phả, Việt Trì. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Cẩm Phả gồm những ngành công nghiệp nào? 
         A. Khai thác than đá và cơ khí.                          B. Khai thác than đá và than nâu. 
         C. Khai thác than đá và luyện kim màu.            D. Cơ khí và chế biến nông sản. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng? 
A.  Thái Nguyên.           B. Cẩm Phả.                 C. Hạ Long.                D. Bắc Ninh. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, theo biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cho biết nhận định nào sau đây đúng?           A. Tỉ trọng nông, lâm, nghiệp thủy sản lớn nhất. 
B.   Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng nhỏ nhất. 
C.   Tỉ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản nhỏ nhất. 
D.  Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng lớn nhất. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, theo biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng, hãy cho biết nhận định nào sau không đúng?          A. Nông lâm thủy sản chiếm tỉ trọng cao nhất. 
B.   Nông lâm thủy sản chiếm tỉ trọng thấp nhất. 
C.   Công nghiệp và xây dựng chiểm tỉ trọng khá cao. 
D.  Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, nhận định nào sau đây không đúng khi nói về thế mạnh kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?           A. Khai thác khoáng sản. 
B.   Phát triển thủy điện. 
C.   Trồng và chế biến cây công nghiệp và cây dược liệu. 
D.  Chăn nuôi gia cầm. 
 
XVI. Atlat Địa lí trang 27 (Bắc Trung Bộ)  
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Bắc Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) dưới 9 nghìn tỉ đồng?  A. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế. 
B.   Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Vũng Áng. 
C.   Chân Mây – Lăng Cô, Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò. 
D.  Hòn La, Vũng Áng, Cửa Lò, Đông Nam Nghệ An. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy xác định các tuyến đường bộ theo chiều Đông – Tây của vùng Bắc Trung Bộ? 
          A. Quốc lộ 7, 8, 9.                                            B. Quốc lộ 7, 14, 15.          
C. Quốc lộ 8, 14, 15.                                        D. Quốc lộ 9, 14, 15. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các ngành của trung tâm công nghiệp Huế? 
A.  Chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí. 
B.   Chế biến nông sản, đóng tàu, cơ khí. 
C.   Chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí. 
D.  Chế biến nông sản, dệt, may, cơ khí . 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết mỏ sắt và crôm có ở tỉnh nào của vùng Bắc Trung Bộ? 
          A. Thanh Hóa, Nghệ An.                                  B. Thanh Hóa, Hà Tĩnh. 
          C. Thanh Hóa, Quảng Bình.                             D. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các cửa khẩu nào sau đây thuộc vùng Bắc Trung Bộ? 
          A. Na Mèo, Nậm Cắn.                                      B. Cầu treo, Cha Lo. 
          C. Lao Bảo, A Đớt.                                           D. Cầu Treo, Lao Bảo. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết cảng biển Cửa Lò và Thuận An thuộc tỉnh nào sau đây? 
          A. Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế.                   B. Nghệ An, Quảng Bình. 
          C. Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế.                         D. Nghệ An, Thừa Thiên - Huế.  
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các quặng titan của vùng Bắc Trung Bộ có ở những tỉnh nào sau đây? 
          A. Nghệ An, Hà Tĩnh.                                       B. Hà Tĩnh, Quảng Bình. 
          C. Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh.                         D. Thừa Thiên - Huế, Nghệ An. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết tuyến đường bộ theo hướng Đông – Tây nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ? 
A.  Đường số 6.            B. Đường số 7.             C. Đường số 8.               D. Đường số 9. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về phân bố cây công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ?  A. Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An. 
B.   Cà phê trồng nhiều ơ vùng Tây Nghệ An. 
C.   Cao su được trồng ở Quảng Bình. 
D.  Dừa trồng nhiều ở Tây Nghệ An. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng với sự phân bố cây công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ?           A. Chè được trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An. 
B.   Cao su trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An. 
C.   Hồ tiêu được trồng ở vùng núi Tây Nghệ An.  
D.  Dừa trồng nhiều ở vùng núi Tây Nghệ An. 
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành đa dạng nhất ở Bắc Trung Bộ? 
          A. Huế.                         B. Bỉm Sơn.                  C. Thanh Hóa.               D. Vinh 
Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, trong các cây công nghiệp chuyên môn hóa ở Bắc Trung Bộ không có loại cây công nghiệp nào sau đây? 
A.  Cao su.                     B. Cà phê.                     C. Chè.                          
D. Điều. 
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, dọc theo biên giới Việt - Lào ở vùng Bắc
Trung Bộ theo hướng từ Nam ra Bắc ta lần lượt gặp các cửa khẩu quốc tế nào?           A. A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Nậm Cắm, Na Mèo. 
B.   Na Mèo, Cầu Treo, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Nậm Cắm.          
C.   Nậm Cắm, A Đớt, Lao Bảo, Cha Lo, Cầu Treo, Na Mèo. 
D.  Na Mèo, Nậm Cắm, Cầu Treo, Cha Lo, Lao Bảo, A Đớt. 
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Bắc Trung Bộ? 
          A. Huế.                          B. Thanh Hóa.              C. Vinh.                  D. Nam Định. 
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, theo hướng từ Nam ra Bắc ơ vùng Bắc Trung Bộ ta lần lượt gặp các trung tâm công nghiệp   
          A. Huế, Vinh, Thanh Hóa, Bỉm Sơn.                  B. Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Huế, Vinh.            C. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế.                  D. Vinh, Huế, Thanh Hóa, Bỉm Sơn. 
 
XVII. Atlat Địa lí trang 28 (Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ)  
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 
          A. Phú Yên.                B. Ninh Thuận.             C. Quảng Nam.           D. Quảng Trị. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc tỉnh và thành phố nào của nước ta? 
          A. Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.            B. Quảng Nam và thành Phố Đà Nẵng. 
          C. Phú Yên và thành Phố Đà Nẵng.                  D. Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 
A.  Quốc lộ 1A và đường 14.                    
B.   Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam. 
C.   Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. 
D.  Đường sắt Bắc – Nam và đường Hồ Chí Minh. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các cảng nào sau đây ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 
          A. Quy Nhơn, Nha Trang.                                B. Đà Nẵng, Vũng Tàu. 
          C. Dung Quất, Chân Mây.                                D. Phan Thiết, Chân Mây.  
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh, thành phố nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 
          A. Đà Nẵng.                B. Quảng Ngãi.             C. Bình Định.               D. Khánh Hòa. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có giá trị sản xuất (theo giá thực tế năm 2007) từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng? 
          A. Đà Nẵng và Nha Trang.                                B. Quảng Ngãi và Quy Nhơn. 
          C. Quy Nhơn và Khánh Hòa.                            D. Phan Thiết và Nha Trang. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi nằm trên sông nào? 
          A. Sông Đồng Nai.                                            B. Sông La Ngà. 
          C. Sông Đà Rằng.                                              D. Sông Trà Khúc. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào sau đây là không đúng về thế mạnh của vùng Tây Nguyên?           A. Phát triển cây công nghiệp lâu năm.      
B.   Khai thác thủy năng kết hợp với thủy lợi. 
C.   Khai thác và chế biến lâm sản. 
D.  Khai thác và chế biến khoáng sản. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?           A. Liền kề vùng Đông Nam Bộ.  B. Giáp miền Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia. 
C.   Nằm sát vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 
D.  Giáp với Biển Đông. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cao nguyên nào sau đây không thuộc vùng Tây Nguyên? 
A.  Đăk Lăk.                  B. Mơ Nông.                 C. Lâm Viên.             D. Mộc Châu. 
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, dọc theo bờ biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo hướng từ Bắc vào Nam ta lần lượt gặp các khu kinh tế ven biển nào?           A. Vân Phong, Nam Phú Yên, Nhơn Hội, Dung Quất, Chu Lai. 
B.   Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong. 
C.   Dung Quất, Chu Lai, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.  D. Vân Phong, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên. 
Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có ít ngành công nghiệp nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ? 
          A. Phan Thiết.               B. Nha Trang.              C. Quảng Ngãi.               D. Đà Nẵng. 
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không nằm ở Tây Nguyên? 
          A. Bờ Y.                       B. Nam Giang                C. Lệ Thanh.                  D. A Đớt. Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ? 
          A. Quảng Ngãi.            B. Đà Nẵng.                   C. Quy Nhơn.                 D. Nha Trang. 
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết trong cơ cấu ngành công nghiệp ở trung tâm công nghiệp Quy Nhơn không có ngành công nghiệp nào sau đây? 
          A. Cơ khí.                                                           B. Hóa chất, phân bón. 
          C. Khai thác, chế biến lâm sản.                          D. Chế biến nông sản. 
 
XVIII. Atlat Địa lí trang 29 (Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long)  
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng của vùng Đông Nam Bộ?           A. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu. 
B.   Biên Hòa, Thủ Dầu Một, TP.Hồ Chí Minh. 
C.   TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa.  D. Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỉ đồng của vùng đồng bằng sông Cửu Long.            A. Cần Thơ, Long Xuyên.                                B. Cà Mau, Sóc Trăng. 
          C. Cà Mau, Rạch Giá.                                      D. Cần Thơ, Cà Mau. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên các khu kinh tế ven biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long? 
          A. Định An, Bạc Liêu.                                      B. Định An, Năm Căn. 
          C. Năm Căn, Rạch Giá.                                    D. Định An, Kiên Lương. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ? 
          A. Hoa Lư.                  B. Xa Mát.                    C. Đồng Tháp.                  D. Mộc Bài. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết tên khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng đồng sông Cửu Long? 
          A. Mộc Bài.                B. Đồng Tháp.              C. An Giang.                     D. Hà Tiên. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long? 
          A. Rạch Giá.               B. Cần Thơ.                  C. Cà Mau.                        D. Vũng Tàu. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào có qui mô trên 120 nghìn tỉ đồng của vùng Đông Nam Bộ? 
          A. Biên Hòa.               B. Thủ Dầu Một.          C. TP.Hồ Chí Minh.          D. Vũng Tàu. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long cho biết nhận xét nào sau đây là đúng? 
A.  Tỉ trọng dịch vụ của Đông Nam Bộ lớn hơn đồng bằng sông Cửu Long.  
B.  Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng của Đông Nam Bộ lớn hơn đồng bằng sông Cửu Long. 
C.  Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng nông, lâm, thủy sản nhỏ hơn Đông Nam Bộ. 
D.  Đông Nam Bộ có tỉ trọng công nghiệp và xây dựng nhỏ hơn đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tuyến đường ô tô nào nối liền vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên? 
          A. Quốc lộ 14 và 20.                                         B. Quốc lộ 13 và 14.  
          C. Quốc lộ 1 và 14.                                           D. Quốc lộ 1 và 13. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, nhận xét nào sau đây chính xác về qui mô các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long? 
A.  Các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ đều có qui mô trên 120 nghìn tỉ đồng. 
B.  Các trung tâm công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long đều có qui mô lớn hơn 120 nghìn tỉ đồng. 
C.  Qui mô các trung tâm công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn các trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ.          D. Các trung tâm công nghiệp của Đông Nam bộ có qui mô lớn hơn các trung tâm công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào có cơ cấu ngành công nghiêp đa dạng nhất ở Đông Nam Bộ? 
         A. Biên Hòa.                                                       B. Thủ Dầu Một. 
         C. TP. Hồ Chí Minh.                                          D. Vũng Tàu. 
Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Đông Nam Bộ? 
         A. Thủ Dầu Một.            B. Vũng Tàu.               C. Biên Hòa.                D. Tân An. 
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết Đông Nam Bộ không có cửa khẩu quốc tế nào sau đây? 
         A. Bờ Y.                          B. Xa Mát.                   C. Mộc Bài.                 D. Hoa Lư. 
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong cơ cấu ngành công nghiệp của trung tâm công nghiệp Cần Thơ không có ngành công nghiệp nào sau đây? 
         A. Vật liệu xây dựng.      B. Cơ khí.                    C. Đóng tàu.                D. Hóa chất. 
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cây công nghiệp chuyên môn hóa hàng đầu ở Đông Nam Bộ là 
         A. cao su.                         B. Cà phê.                    C. hồ tiêu.                   D. điều. 
 
XIX. Atlat Địa lí trang 30 (Các vùng kinh tế trọng điểm)  
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung? 
          A. Đà Nẵng.               B. Quảng Nam.              C. Phú Yên.                D. Bình Định. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trong điểm phía Nam? 
           A. Biên Hòa.             B. Thủ Dầu Một.            C. Vũng Tàu              D. Cần Thơ. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tên các trung tâm công nghiệp nào có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?  
A.  Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu. 
B.  TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu. 
          C.Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Tân An. 
          D. Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết cảng biển nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung ? 
A.  Thuận An, Chân Mây, Kỳ Hà.                     B. Hải Phòng, Tiên Sa, Kỳ Hà. 
C.  Chân Mây, Kỳ Hà, Quy Nhơn.                    D. Quy Nhơn, Chân Mây, Thuận An. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc trung tâm công nghiệp Hải Phòng? 
A.  Cơ khí.                    B. Đóng tàu.                 C. Sản xuất ô tô .             D. Dệt may. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện Uông Bí thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây? 
          A. Bắc Ninh.                B. Hải Phòng.               C. Hải Dương.                D. Quảng Ninh. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết tỉnh( thành phố) nào sau đây có GDP bình quân đầu người dưới 6 triệu đồng/người của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? 
A.  Tây Ninh.                B. Bình Phước.              C. Đồng Nai.                  D. Tiền Giang. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của các vùng kinh tế trọng điểm so với cả nước năm 2005-2007. Hãy cho biết nhận xét nào sau đây chính xác?           A. Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giảm. 
B.   Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung có tỉ trong GDP thấp nhất. 
C.   Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng.  D. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có tỉ trọng lớn nhất. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam phân theo khu vực kinh tế được xếp theo thứ tự về tỉ trọng từ cao xuống thấp là 
A.  dịch vụ, công nghiệp và xây dựng, nông lâm thủy sản. 
B.   nông lâm thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ. 
C.   dịch vụ, Nông lâm thủy sản, công nghiệp và xây dựng. 
D.  công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, nông lâm thủy sản. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, biểu đồ GDP phân theo khu vực kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hãy cho biết nhận xét nào chính xác nhất ? 
A.  Cả hai vùng đều có tỉ trọng GDP ngành công nghiệp và xây dựng cao nhất. 
B.  Tổng số GDP phân theo khu vực kinh tế của hai vùng bằng nhau. 
C.  Tỉ trong GDP nông lâm thủy sản của hai vùng thấp nhất. 
D.  Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tổng GDP lớn hơn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có quy mô giá tri ̣sản xuất công nghiệp lớn nhất ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?           A. Bắc Ninh                  B. Hà Nội                     C. Hải Dương.                D. Hải Phòng. 
Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào có ngành công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của vùng phân theo ngành? 
          A. Ngoài 3 vùng kinh tế trọng điểm.                 B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
          C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.               D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các khu kinh tế ven biển sau đây, khu kinh tế ven biển nào không nằm ở vùng kinh tế trọng diểm miền Trung?           A. Dung Quất.               B. Chu Lai.                  C. Chân Mây –Lăng Cô.     D. Vân Đồn. 
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết năm 2007 vùng kinh tế trọng điểm nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao nhất? 
          A. Vùng kinh tết trọng điểm miền Trung.         B. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
          C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.               D. Cả nước. 
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào nằm ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung? 
         A. Hải Dương.               B. Biên Hòa.                 C. Quảng Ngãi.              D. Hà Nội. 
 

>