300 câu trắc nghiệm Atlats - Phần 1


TỔNG HỢP 300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRỌNG TÂM NHẤT  
I. Atlat Địa lí trang 4 – 5.  
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực Bắc của nước ta thuộc tỉnh nào? 
          A. Điện Biên.              B. Hà Giang.                    C. Cao Bằng.                  D. Lào Cai 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với những quốc gia nào trên đất liền? 
          A. Trung Quốc, Lào, Campuchia.                       B. Trung Quốc, Lào. 
          C. Trung Quốc, Campuchia, Mianma.                D. Lào, Campuchia, Thái Lan. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết đường biên giới nước ta với nước nào dài nhất? 
          A. Trung Quốc.                                                    B. Lào.                
          C. Campuchia.                                                     D. Câu A và C đúng.  
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết biển Đông tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia? 
           A. Sáu.                       B. Bảy.                              C. Tám.                           D. Chín. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh thành nào có diện tích nhỏ nhất nước ta? 
           A. Ninh Bình.            B. Bắc Ninh.                     C. Thái Bình.                   D. Hà Nam 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết ranh giới tự nhiên của hai miền Nam-Bắc của nước ta là 
           A. dãy Hoành Sơn.                                              B. dãy Trường Sơn.  
           C. dãy Bạch Mã.                                                  D. dãy Ngọc Linh 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết quần đảo  Hoàng Sa thuộc tỉnh, thành phố nào? 
           A. Tỉnh Khánh Hòa.                                            B. Thành phố Đà Nẵng  
           C. Thành phố Nha Trang.                                   D. Thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết vùng ven biển duyên hải miền Trung giới hạn từ.........đến......... 
          A. Thanh Hóa/ Bình Thuận.                                B. Nghệ An/ Bà Rịa-Vũng Tàu            C. Thanh Hóa/ Bà Rịa-Vũng Tàu.                       D. Nghệ An/ Bình Thuận 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào sau đây không giáp với biển Đông? 
          A. Hải Dương.             B. Quảng Ngãi.               C. Phú Yên.               D. Hà Nam  Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết chiều rộng của tỉnh, thành phố nào sau đây chưa đầy 50 km? 
         A. Hà Tĩnh.                  B. Quảng Bình.                   C. Quảng Trị.            D. Quảng Ngãi 
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết theo thứ tự các tỉnh ven biển từ Bắc vào Nam là 
A.  Quảng Trị, Thừa thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam 
B.   Quảng Trị, Thừa thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 
C.   Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh 
D.  Quảng Nam Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa 
Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển Đông?  
         A. 26.                             B. 27.                                 C. 28.                                D. 29 
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết cảng biển nào sau đây lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long?  
         A. Cảng biển Cần Thơ.                                           B. Cảng biển Cà Mau.  
         C. Cảng biển Kiên Giang.                                       D. Càng biển Trà Vinh 
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết cảng nước sâu Dung Quất thuộc tỉnh, thành phố nào?  
         A. Quảng Nam.              B. Quảng Ngãi.                C. Quảng Trị.             D. Quảng Bình.                        
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết biển Đông có diện tích gấp mấy lần diện tích đất liền?  
         A. Hai lần.                      B. Ba lần.                         C. Bốn lần.                 D. Năm lần 
Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết độ sâu trung bình của nước biển Đông là (m) 
         A. 1100                          B. 1500.                            C. 1700.                      D. 2100. 
Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết thành phố trực thuộc Trung ương nào sau đây không giáp biển Đông?  
          A. Hải Phòng.                B. Đà Nẵng.                     C. TP. Hồ Chí Minh.  D. Cần Thơ. 
Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết vùng nào sau đây có nhiều điều kiện để nuôi trồng và đánh bắt thủy sản? 
          A. Đồng bằng sông Cửu Long.                              B. Đồng bằng sông Hồng.  
          C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                                D. Đông Nam Bộ. 
Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực Tây nước ta thuộc tỉnh nào?            A. Sơn La.                     B. Điện Biên.                   C. Lai Châu                 D. Lào Cai 
Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố có đường biên giới chung với Lào? 
          A. 10.                             B. 11.                               C. 12.                           D. 13. 
Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào sau đây không có đường biên giới chung với Lào? 
A.  Điện Biên.                 B. Sơn La                        C. Kon Tum.                 D. Gia Lai. 
Câu 22.  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết biển Đông nằm ở đâu?           A. Phía đông nam Việt Nam và phía tây Philippines. 
B.   Phía đông, tây nam, đông nam Việt Nam và phía tây philippines. 
C.   Phía đông nam Trung Quốc và phía tây philippines. 
D.  Phía bắc Inđônêxia và phía đông nam philippines. 
Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào của nước ta là “Ngã ba Đông Dương”? 
          A. Đà Nẵng.                  B. Kon Tum.                    C. Gia Lai.                   D. Đắk Lắk. 
Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết số tỉnh, thành phố có chung đường biên giới với Campuchia là 
          A. 10.                             B. 11.                                C. 12.                          D. 13. 
Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết số nước và lãnh thổ có biên giới với vùng biển Đông là  
          A. 8.                               B. 9.                                  C. 10.                          D. 12. 
Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực nam của nước ta nằm ở 
          A. mũi Đại Lãnh.          B. mũi Ngọc.                     C. mũi Cà Mau.          D. mũi Kê Gà. 
Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 –5, hãy cho biết quần đảo Côn Sơn thuộc tỉnh nào? 
          A. Sóc Trăng.                B. Bà Rịa – Vũng Tàu.     C. Bạc Liêu.                D. Cà Mau. 
Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào? 
          A. Khánh Hòa.                                                        B. Ninh Thuận. 
          C. Bình Thuận.                                                        D. Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết đảo nào sau đây thuộc tỉnh Kiên Giang? 
          A. Lý Sơn.                    B. Phú Quý.                      C. Phú Quốc.                   D. Cồn Cỏ. 
Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết tỉnh nào có chung biên giới với Trung Quốc và Lào? 
          A. Lai Châu.                 B. Điện Biên.                    C. Sơn La.                       D. Lào Cai. 

II. Atlat Địa lí trang 9 (khí hậu) 
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết
vùng khí hậu nào sau đây chịu ảnh hưởng tần suất bão cao nhất nước ta? 
        A. Bắc Trung Bộ.                                              B. Nam Trung Bộ. 
        C. Nam Bộ.                                                       D. Đông Bắc Bộ. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa mùa đông thổi vào nước ta theo hướng nào? 
        A. Đông Bắc.                B. Tây Bắc.                  C. Tây Nam.                  D. Đông Nam.  
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa mùa hạ thổi vào nước ta theo hướng nào? 
        A. Tây Nam.                  B. Tây Bắc.                  C. Đông Nam.               D. Đông Bắc. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của gió Tây khô nóng? 
A.  Bắc Trung Bộ.          B. Nam Trung Bộ.       C. Nam Bộ.                   D. Tây Bắc Bộ. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn dưới 20°C?          A. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn. 
B.   Biểu đồ khí hậu Sa Pa. 
C.   Biểu đồ khí hậu Điện Biên Phủ. 
D.  Biểu đồ khí hậu Hà Nội. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết căp ̣biểu đồ khí hậu nào dưới đây thể hiện rõ sự đối lập nhau về mùa mưa – mùa khô? 
A.  Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh. 
B.   Biểu đồ khí hậu Đồng Hới với biểu đồ khí hậu Đà Nẵng. 
C.   Biểu đồ khí hậu Hà Nội với biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh. 
D.  Biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu Nha Trang. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì có bão đổ bộ trực tiếp từ biển Đông vào vùng khí hậu Bắc Trung Bô ̣là 
        A. tháng XI.               B. tháng X.                C. tháng IX.                   D. tháng VIII. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây nằm trong miền khí hậu phía Bắc? 
        A. Vùng khí hậu Tây Nguyên.                     B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.  
        C. Vùng khí hậu Nam Bộ.                            D. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhiệt độ trung binh năm của TP. Hồ Chí Minh ở mức là bao nhiêu?  
        A. Dưới 18°C.            B. Trên 20°C.            C. Trên 24°C.              D. Từ 20°C đến 24°C. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết Sa Pa thuôc ̣vung khi hâụ nào dưới đây?  
         A. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.                 B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.  
         C. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.                    D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ. 
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm cao nhất? 
         A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang.                     B. Biểu đồ khí hậu Hà Nội.  
         C. Biểu đồ khí hậu Cà Mau.                          D. Biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh. 
Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết tổng lượng mưa của nước ta thấp nhất vào thời gian nào sau đây? 
          A. Từ tháng XI đến tháng IV.                       B. Từ tháng IX đến tháng XII. 
          C. Từ tháng I đến tháng IV.                          D. Từ tháng V đến tháng X. 
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có nhiệt độ trung bình các tháng luôn trên 25°C?  A. Biểu đồ khí hậu Đà Nẵng. 
B.   Biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh. 
C.   Biểu đồ khí hậu Sa Pa. 
D.  Biểu đồ khí hậu Hà Nội. 
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì tần suất các cơn bão di chuyển từ Biển Đông vào nước ta nhiều nhất là 
          A. tháng IX.                  B. tháng X.                 C. tháng VIII.                    D. tháng XI. 
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về sự phân hóa chế độ nhiệt ở nước ta? 
A.  Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian từ Bắc vào Nam. 
B.   Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian và theo thời gian. 
C.   Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo thời gian. 
D.  Nhiệt độ trung bình năm không có sự phân hóa theo thời gian. 
Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhận xét nào dưới đây không đúng về sự ảnh hưởng của bão đến nước ta? 
A.  Bão ảnh hưởng chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bô.̣ 
B.   Mùa bão chậm dần từ Bắc vào Nam. 
C.   Tần suất ảnh hưởng của bão chủ yếu từ tháng VIII đến tháng X.  D. Đầu mùa bão chủ yếu ảnh hưởng trưc ̣tiếp vào miền khí hậu phía Bắc. 
Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào dưới đây không có gió Tây khô nóng? 
          A. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.                   B. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ. 
          C. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.                  D. Vùng khí hậu Tây Bắc Bộ. 
Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu biểu đồ khí hậu nào dưới đây có lượng mưa lớn tập trung từ tháng IX đến tháng XII? 
          A. Biểu đồ khí hậu Nha Trang.                    B. Biểu đồ khí hậu Cà Mau. 
          C. Biểu đồ khí hậu Đà Lạt.                          D. Biểu đồ khí hậu Lạng Sơn. 
Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, thời kì tần suất các cơn bão di chuyển từ Biển Đông vào miền khí hậu phía Bắc ít nhất là 
          A. tháng XI và tháng XII.                            B. tháng VIII và tháng IX.  
          C. tháng VI và tháng VII.                            D. tháng IX và tháng X. 
Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta? 
A.  Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam. 
B.   Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam. 
C.   Nhiệt độ trung bình năm trên 20°C (trừ các vùng núi). 
D.  Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian. 
 
III. Atlat Địa lí trang 10 (Sông Ngòi) 
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Krông Pơkô thuộc lưu vực sông nào sau đây? 
         A. Lưu vực sông Thu Bồn.                              B. Lưu vực sông Đồng Nai. 
         C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).                      D. Lưu vực sông Mê Công. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Tiền thuôc ̣lưu vưc ̣sông nào sau đây? 
         A. Lưu vực sông Mã.                                       B. Lưu vực sông Đồng Nai. 
         C. Lưu vưc ̣sông Cả.                                        D. Lưu vực sông Mê Công. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Sài Gòn thuôc ̣lưu vưc ̣sông nào sau đây? 
         A. Lưu vực sông Thu Bồn.                               B. Lưu vực sông Đồng Nai. 
         C. Lưu vực sông Mê Công.                              D. Lưu vực sông Ba (ĐàRằng). 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây có lưu lượng nứơc lớn nhất (theo số liệu đo ở các trạm Mỹ Thuận, trạm Cần Thơ, trạm Hà Nội và trạm Cung Sơn)? 
         A. Sông Đà Rằng.                                             B. Sông Mã. 
        C. Sông Mê Công (Cửu Long).                         D. Sông Hồng. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu lương ̣nước thấp nhất của sông Mê Công (Cửu Long) vào thơi gian nào sau đây (theo số liệu đo được ở trạm Mỹ Thuận và trạm Cần Thơ)? 
         A. Tháng III đến tháng IV.                                B. Tháng I đến tháng III. 
         C. Tháng X đến tháng XII.                                D. Tháng V đến tháng X. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết lưu vực sông nào sau đây hầu hết không chảy trực tiếp ra biển? 
A.  Lưu vực sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Đồng bằng sông Cửu Long). 
B.   Lưu vực sông Đồng Nai. 
C.   Lưu vực sông Ba (Đà Rằng). 
D.  Sông Mê Công (phần trên lãnh thổ Tây Nguyên). 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Bé thuộc lưu vực sông nào sau đây? 
         A. Lưu vực sông Thu Bồn.                               B. Lưu vực sông Đồng Nai.           C. Lưu vực sông (Đà Rằng).                             D. Lưu vực sông Mê Công. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Đà thuộc lưu vực sông nào sau đây? 
         A. Lưu vực sông Thái Bình.                              B. Lưu vực sông Hồng. 
         C. Lưu vực sông Mã.                                         D. Lưu vực sông Kì Cùng –Bằng Giang. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông Vàm Cỏ Đông thuộc lưu vực sông nào sau đây? 
         A. Lưu vực sông Đồng Nai.                              B. Lưu vực sông Thu Bồn. 
         C. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng).                        D. Lưu vực sông Mê Công. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông La Ngà thuộc lưu vực sông nào sau đây? 
          A. Lưu vực sông Đồng Nai.                              B. Lưu vực sông Thu Bồn. 
          C. Lưu vực sông Mê Công.                               D. Lưu vực sông Ba (Đà Rằng). 
 
IV. Atlat Địa lí trang 13 và 14 (các miền tự nhiên)  
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ranh giới tự nhiên giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là 
         A. sông Hồng.                B. sông Đà.                  C. sông Mã.                  D. sông Cả. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh Phanxipăng thuộc dãy núi 
         A. Con Voi.                                                        B. Hoàng Liên Sơn. 
         C. Trường Sơn Bắc.                                           D. Tam Điệp. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi nào sau đây không thuộc vùng núi Đông Bắc? 
         A. Tây Côn Lĩnh.           B. Phu Luông.             C. Kiều Liêu Ti.            D. Pu Tha Ca. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc – đông nam?  
         A. Bạch Mã.                   B. Hoàng Liên Sơn.     C. Trường Sơn Bắc.     D. Pu Đen Đinh. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đỉnh núi cao nhất ở miền Tây Bắc và Bắc  Trung Bộ là 
         A. Phanxipăng.               B. Phu Luông.              C. Pu Trà.                     D. Pu Hoạt. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết đèo Hải Vân thuộc dãy núi nào? 
A.  Bạch Mã.                    B. Hoàng Liên Sơn.     C. Trường Sơn Bắc.     D. Hoành Sơn. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm của bốn cánh cung ở vùng núi Đông Bắc?          A. song song với nhau. 
B.   so le với nhau. 
C.   chụm lại ở Tam Đảo mở rộng về phía Bắc và Đông. 
D.  có hướng Tây Bắc - Đông Nam. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn Nam?          A. địa hình cao nhất cả nước. 
B.   gồm nhiều dãy núi theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. 
C.   gồm các khối núi và cao nguyên. 
D.  gồm các các cánh cung song song với nhau. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là 
         A. Kon Tum.                   B. Đắk Lắk.                  C. Mơ Nông.                  D. Lâm Viên. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, lát cắt địa hình A - B đi theo hướng          A. Tây Nam - Đông Bắc.                                      B. Đông Nam - Tây Bắc. 
         C. Bắc -Nam.                                                        D. Đông - Tây.   
V. Atlat Địa lí trang 15 (dân cư)  


Câu 1. Căn c t Nam trang 15, hãy cho biết đâu là dô thị đặc biệt của nước ta?           A. Hà Nội, Hải Phòng.                                        B. Hà Nội, Đà Nẵng. 
         C. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.                  D. Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào có mật dân số cao nhất nước ta ? 
         A. Đồng bằng sông Cửu Long.                            B. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
         C. Đồng bằng sông Hồng.                                    D. Tây Nguyên. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc Trung ương? 
         A. Đà Nẵng.                    B. Cần Thơ.                  C. Hải Phòng.                  D. Huế. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị có quy mô dân số từ 200 001 – 500 000 người ở vùng Tây Nguyên là đô thị nào? 
         A. Đà lạt.                         B. Buôn Ma Thuột.       C. Pleiku.                         D. Kon Tum. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị có quy mô dân số từ 200 001 – 500 000 người ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là đô thị nào? 
         A. Đà Nẵng, Quy Nhơn.                                        B. Quy Nhơn, Nha Trang. 
         C. Nha Trang, Phan Thiết.                                     D. Phan Thiết, Đà Nẵng. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có số dân từ 500 000 – 1 000 000 người? 
         A. Long Xuyên.              B. Cà Mau.                   C. Cần Thơ.                 D. Mỹ Tho. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào ở vùng Đông Nam Bộ có số dân dưới 100 000 người? 
         A. Bà Rịa.                        B. Thủ Dầu Một.         C. Tây Ninh.               D. Biên Hòa. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu dân thành thị và nông thôn năm 2007 lần lượt là (đơn vị: %) 
         A. 27,4 và 72,6.               B. 72,6 và 27,4.           C. 28,1 và 71,9.           D. 71,9 và 28,1. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tế công nghiệp từ năm 1995 – 2007 có sự chuyển dịch theo hướng nào? 
        A. Giảm liên tục.              B. Tăng liên tuc.          C. Không ổn định.       D. Biến động. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết tỷ lệ dân nông thôn ở nước ta năm 2007 ? (đơn vị: %) 
         A. 71,9.                         B. 72,6.                             C. 75,8.                            D. 76,4. 
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào có quy mô dân số lớn nhất trong các đô thị dưới đây? 
          A. Thanh Hóa.             B. Quy Nhơn.                   C. Nha Trang.                   D. Đà Nẵng. 
 -
Câu 12. Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thị nào sau đây có quy mô dân số từ  100 000 – 200 000ngươi? 
          A. Nha Trang.              B. Buôn Ma Thuột.           C. Biên Hòa.                    D. Đà Lạt. 
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết đô thi ̣nào sau đây không phải đô thi ̣loaị 2 (năm 2007)? 
          A. Mỹ Tho                    B. Bảo Lộc.                      C. Buôn Ma Thuột.          D. Đà Lạt. 
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhâṇ xét nào đây là không đúng về dân số phân theo thành thị - nông thôn ở nước ta? 
A.  Dân số nông thôn luôn cao gấp nhiều lần dân số thành thi.̣ 
B.   Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng tăng. 
C.   Dân số thành thị chiếm tỉ trọng thấp và có xu hướng ngày càng tăng. 
D.  Dân số nông thôn chiếm tỉ trọng lớn và có xu hướng ngày càng giảm. 
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 (tháp dân số), nhận xét nào sau đây là không đúng về cơ cấu dân số phân theo các nhóm tuổi ở nước ta?          A. Tỉ lệ dân số nữ cao hơn ti lệ dân số nam.  
B.   Nước ta có cơ cấu dân số già. 
C.   Dân số nước ta đang có xu hướng chuyển sang cơ cấu dân số già. 
D.  Tỉ lê ̣nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi có xu hướng giảm. 
 
VI. Atlat Địa lí trang 17 (kinh tế chung)  
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, tỉnh nào của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có GDP bình quân đầu người từ 15 đến 18 triệu đồng?  
         A. Phú Yên.                B. Khánh Hòa.                 C. Ninh Thuận.              D. Bình Thuận. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô trên 100 nghìn tỉ đồng? 
         A. Thành Phố Hồ Chí Minh.                               B. Nha Trang. 
         C. Đà Nẵng.                                                        D. Hải Phòng. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Biểu đồ GDP và tốc độ tăng trưởng qua  các năm giai đoạn 2000 -2007, nhận xét nào là không đúng?         A. Tốc độ tăng trưởng tăng liên tục. 
B.   GDP tăng liên tục. 
C.   Tốc độ tăng trưởng và GDP đều tăng.  D. GDP và tốc độ tăng trưởng không tăng. 
Câu 4. Căn c t Nam trang 17, Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 1990-2007, nhận xét nào không đúng?          A. Nông , lâm, thủy sản giảm tỉ trọng. 
B.   Công nghiệp và xây dựng tăng tỉ trọng. 
C.   Dịch vụ tăng tỉ trọng. 
D.  Dịch vụ khá cao nhưng chưa ổn định. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng có nhiều tỉnh GDP bình quân tính theo đầu người dưới 6 triệu đồng là          A. Đồng bằng sông Hồng. 
B.   Trung du miền núi Bắc Bộ. 
C.   Bắc Trung Bộ. 
D.  Đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô lớn nhất vùng Đồng bằng sông Hồng ? 
         A. Hải Phòng.               B. Hải Dương.                C. Hà Nội.                  D. Nam Định. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ? 
         A. Thủ Dầu Một.                                                  B. Biên Hòa. 
         C. Tp. Hồ Chí Minh.                                            D. Bà Rịa Vũng Tàu. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy so sánh cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh 
A.  Tỉ trọng nông, lâm, thủy sản Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh. 
B.   Tỉ trọng dịch vụ Hà Nội thấp hơn TP. Hồ Chí Minh. 
C.   Tỉ trọng công nghiệp ở Hà Nội cao hơn TP. Hồ Chí Minh. 
D.  Quy mô GDP của Hà Nội lớn hơn TP. Hồ Chí Minh. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết các trung tâm kinh tế tập trung cao ở vùng nào? 
A.  Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. 
B.   Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. 
C.   Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. 
D.  Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng có nhiều tỉnh có GDP bình quân đầu người trên 18 triệu đồng?           A. Đông Nam Bộ.  B. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
C.   Đồng bằng sông Cửu Long. 
D.  Đồng bằng sông Hồng. 
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc vùng kinh tế nào sau đây? 
         A. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.                    B. Vùng Tây Nguyên. 
         C. Vùng Bắc Trung Bộ.                                       D. Vùng Đông Nam Bộ. 
Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 
         A. Thanh Thủy.                                                   B. Đồng Đăng - Lạng Sơn. 
         C. Cầu Treo.                                                        D. Móng Cái. 
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc vùng kin tế nào sau đây?          A. Vùng Tây Nguyên. 
B.   Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 
C.   Vùng Đông Nam Bộ. 
D.  Vùng Bắc Trung Bộ. 
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có quy mô trên 100 000 tỉ đồng? 
         A. Hải Phòng                                                       B. Thành phố Hồ Chí Minh. 
         C. Hạ Long.                                                         D. Biên Hòa. 
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng ̣cao nhất trong cơ cấu kinh tế? 
         A. Biên Hòa                                                         B. Vũng Tàu. 
         C. Cần Thơ.                                                         D. Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
VII. Atlat Địa lí trang 18 (Nông nghiệp chung)  Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết Tây Nguyên tiếp giáp với các vùng nông nghiệp nào sau đây? 
A.  Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. 
B.   Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Sông Hồng. 
C.   Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.  D. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 2. Căn c t Nam trang 18, hãy cho biết vùng nào sau đây trồng nhiều cây cà phê nhất nước ta ?  
         A. Đông Nam Bộ.                                             B. Tây Nguyên. 
         C. Bắc Trung Bộ.                                              D. Trung du miền núi Bắc Bộ.  
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết 2 vùng chuyên canh chè lớn ở nước ta?  
A.  Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. 
B.   Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Sông Hồng. 
C.   Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. 
D.  Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết 2 vùng chuyên canh cao su lớn ở nước ta?  
A.  Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. 
B.   Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ. 
C.   Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. 
D.  Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nào sau đây có diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản nhiều nhất? 
         A. Bắc Trung Bộ.                                              B. Đồng bằng sông Cửu Long. 
         C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                           D. Đồng bằng sông Hồng.  
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây công nghiệp nào dưới đây không thuộc Đông Nam Bộ? 
         A. Cao su.                        B. Chè.                      C. Cà phê.                      D. Điều . 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây công nghiệp lâu năm phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ?   
         A. Cao su, cà phê, điều, hồ tiêu.                         B. Chè, cao su, điều, bông. 
         C. Đậu tương, mía, lạc, chè.                               D. Cà phê, cao su, mía, bông. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng nông nghiệp nào sau đây tiếp giáp với Lào và Campuchia? 
         A. Bắc Trung Bộ.                                               B. Đông Nam Bộ. 
         C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                            D. Tây Nguyên. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007?           A. Tỉ trọng nông nghiệp và lâm nghiệp giảm, thủy sản tăng. 
B.   Tỉ trọng nông nghiệp giảm, lâm nghiệp và thủy sản tăng. 
C.   Tỉ trọng nông nghiệp tăng, lâm nghiệp và thủy sản tăng. 
D.  Tỉ trọng nông nghiêp tăng , lâm nghiệp và thủy sản giảm.  
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúngvới giá trị sản xuất nông nghiệp từ năm 2000 đến năm 2007?          A. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 2 lần. 
B.   Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 3 lần. 
C.   Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 4 lần. 
D.  Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 5 lần. 
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị sản xuất và cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành trong nông nghiệp giai đoạn 2000-2007? 
A.  Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp. 
B.   Giảm tỉ trọng ngành lâm nghiệp. 
C.   Tăng tỉ trọng ngành thủy sản. 
D.  Giảm giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. 
Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết vùng có diện tích đất phi nông nghiệp nhiều nhất là vùng nào? 
         A. Duyên hải Nam Trung Bộ.                              B. Tây Nguyên. 
         C. Đông Nam Bộ.                                                 D. Đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, loại đất nào chiếm diện tích lớn nhất? 
A.  Đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả. 
B.   Đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây ăn quả. 
C.   Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản. 
D.  Đất lâm nghiệp có rừng.  Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết trong các vùng sau, vùng nào nuôi trâu nhiều nhất? 
         A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.                        B. Đồng bằng Sông Hồng. 
         C. Bắc Trung Bộ.                                                 D. Duyên hải Nam trung Bộ. 
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây ăn quả không phải là cây chuyên môn hóa của vùng nào sau đây? 
         A. Duyên hải Nam Trung Bộ.                              B. Tây Nguyên. 
         C. Đông Nam Bộ.                                                 D. Đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết cây mía không phải là cây chuyên môn hóa của vùng nào sau đây? 
A. Đồng bằng Sông Hồng.                                   B. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
         C. Đông Nam Bộ.                                                 D. Đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết trong các vùng nào sau đây có diện tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản nhiều nhất? 
         A. Đồng bằng Sông Hồng.                                   B. Duyên hải Nam Trung Bộ. 
         C. Đông Nam Bộ.                                                 D. Đồng bằng sông Cửu Long. 
Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào ở Duyên hải Nam Trung Bộ có chuyên môn hóa cây mía? 
         A. Bình Định.                   B. Phú Yên.                 C. Khánh Hòa.         D. Ninh Thuận. 
Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp năm 2007 đạt bao nhiêu tỉ đồng? 
         A. 236 987,1 tỉ đồng.                                            B. 129 017,7 tỉ đồng.         
C. 89 378 tỉ đồng.                                                 D. 267 456,8 tỉ đồng. 
Câu 20. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18 và trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào của Tây Nguyên có chuyên môn hóa cây chè? 
         A. Gia Lai.                       B. Đắk Lắk.                  C. Đắk Nông.             D. Lâm Đồng. 
 
VIII. Atlat Địa lí trang 19 (nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi)  
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực dưới 60 % ? 
         A. Tây Ninh.                B. Bình Phước.                C. Ninh Thuận.             D. Bình Thuận. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có diện tích trồng lúa so với diện tích trồng cây lương thực trên 90 % ? 
         A. Thái Bình.               B. Thanh Hóa.                 C. Hòa Bình.                 D. Nghệ An. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết cây chè phân bố ở các tỉnh nào sau đây ?  
A.  Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lâm Đồng. 
B.   Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lâm Đồng. 
C.   Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lâm Đồng. 
D.  Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lâm Đồng. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có sản lượng lúa cao nhất ? 
         A. Cần Thơ.                B. Sóc Trăng.                  C. An Giang.                 D. Trà Vinh. 


Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm cao nhất ? 
A. Đắc Nông.              B. Lâm Đồng.                 C. Bình Thuận.              D. Ninh Thuận. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng gia cầm trên 9 triệu con?  
         A. Quảng Bình.           B. Quảng Trị.                  C. Nghệ An.                  D. Hà Tĩnh. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào không có diện tích trồng cây lúa so với diện tích trồng cây lương thực từ 60-70% ? 
A.  Lạng Sơn.                B. Thái Nguyên.             C. Bắc Cạn.                D. Tuyên Quang. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng về diện tích trồng cây công nghiệp trong năm 2000 và năm 2005?  A. Cây công nghiệp lâu năm tăng, cây công nghiệp hàng năm tăng. 
B.   Cây công lâu năm tăng, cây công nghiệp hằng năm giảm. 
C.   Cây công nghiệp hằng năm lớn hơn cây lâu năm. 
D.  Cây công nghiệp lâu năm giảm, cây hằng năm tăng. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây là đúng về diện tích và sản lượng lúa cả nước qua các năm ? 
        A. Diện tích tăng, sản lượng tăng.                      B. Diện tích tăng, sản lượng giảm. 
        C. Diện tích giảm, sản lượng tăng.                     D. Diện tích giảm, sản lượng giảm. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi từ năm 2000 đến 2007?          A. Gia súc tăng, gia cầm giảm. 
B.   Gia cầm giảm, sản phẩm không qua giết thịt giảm. 
C.   Gia súc tăng, sản phẩm không qua giết thịt giảm. 
D.  Gia súc tăng, gia cầm tăng. 
 
IX. Atlat Địa lí trang 20 (Thủy sản – lâm nghiệp)  Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng trên 60% so với diện tích toàn tỉnh là?  
         A. Nghệ An.                  B. Hà Tĩnh.                  C. Đắk Lắk.                 D. Lâm Đồng. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản lượng thủy sản nuôi trồng cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long? 
         A. An Giang.                B. Kiên Giang.              C. Đồng Tháp.               D. Cà Mau. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản lượng thủy sản khai thác cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long ? 
         A. Bạc Liêu.                 B. Kiên Giang.              C. Sóc Trăng.                 D. Cà Mau.  Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết vùng nào sau đây có giá trị sản xuất thủy sản thấp nhất trong giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản? 
          A. Duyên hải Nam Trung Bộ.                           B. Đồng bằng sông Cửu Long. 
          C. Đông Nam Bộ.                                              D. Tây Nguyên.  
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng từ trên 40 % - 60% so với diện tích toàn tỉnh là?  
          A. Nghệ An.                 B. Lai Châu.                 C. Kon Tum.               D. Tuyên Quang. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác cao hơn sản lượng nuôi trồng? 
          A. Cà Mau.                                                        B. Kiên Giang.       
          C. Bà Rịa – Vũng Tàu.                                      D. Bạc Liêu. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có giá trị sản xuất thủy sản trên 50 % trong tổng giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản? 
A.  Quảng Ninh.            B. Bình Định.               C. Bình Thuận.                D. Bạc Liêu. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết các tỉnh nào sau đây có diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh trên 60% ? 
          A.Tuyên Quang, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng. 
          B.Lâm Đồng, Đắk Lắk, Kon Tum, Quảng Bình. 
          C.Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Lâm Đồng. 
          D.Tuyên Quang, Quảng Bình, Kon Tum, Lâm Đồng. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về biểu đồ diện tích rừng của nước ta qua các năm?          A. Tổng diện tích rừng nước ta tăng qua các năm. 
B.   Diện tích rừng tự nhiên qua các năm tăng liên tục. 
C.   Diện tích rừng trồng qua các năm tăng liên tục. 
D.  Diện tích rừng tự nhiên tăng nhanh hơn diện tích rừng trồng. 
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng về biểu đồ sản lượng thủy sản của nước ta qua các năm?          A. Tổng sản lượng thủy sản tăng qua các năm. 
B.   Sản lượng thủy sản khai thác giảm. 
C.   Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng. 
D.  Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn sản lượng khai thác. 
 
X. Atlat Địa lí trang 21 (công nghiệp chung)  
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp có quy mô trên 120 nghìn tỉ đồng? 
          A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.                          B. Hải Phòng, Bà Rịa- Vũng Tàu. 
          C. Hà Nội, Hải Phòng.                                     D. TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một. 
Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9 – 40 nghìn tỉ đồng của Đồng bằng Sông Cửu Long? 
          A. Cần Thơ, Long Xuyên.                                B. Cần Thơ, Cà Mau. 
          C. Cà Mau, Long Xuyên.                                 D. Sóc Trăng, Mỹ Tho. 
Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy sắp xếp các trung tâm công nghiệp sau đây theo thứ tự từ Bắc vào Nam? 
          A. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.                   B. Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng. 
          C. Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng.                   D. Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng. 
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Vinh thuộc tỉnh nào sau đây? 
          A. Quảng Bình.             B. Quảng Trị.              C. Hà Tĩnh.                  D. Nghệ An. 
Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp Đà Nẵng có giá trị sản xuất công nghiệp là  
          A. dưới 9 nghìn tỉ đồng.                                    B. từ 9-40 nghìn tỉ đồng. 
          C. từ trên 40-120 nghìn tỉ đồng.                        D. trên 120 nghì tỉ đồng. 
Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng bao gồm những ngành công nghiệp nào? 
A.  Cơ khí, dệt may, hóa chất –phân bón, điện tử, đóng tàu. 
B.   Cơ khí, dệt may, hóa chất –phân bón, điện tử, chế biến nông sản. 
C.   Cơ khí, dệt may, hóa chất –phân bón, điện tử, luyện kim màu. 
D.  Cơ khí, dệt may, hóa chất –phân bón, điện tử, sản xuất ô tô. 
Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, giá trị sản công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh so với cả nước là 
          A. trên 0,5-1%.           B. trên 1-2,5 %.             C. trên 2,5-10%.             D. trên 10%. 
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết vùng có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất cả nước? 
          A. Duyên hải miền Trung.                                B. Đông Nam Bộ. 
          C. Đồng bằng sông Cửu Long.                         D. Đồng bằng sông Hồng. 
Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận định nào sau đây không  đúng về CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ (%)? 
A.  Tỉ trọng khu vực nhà nước giảm. 
B.   Tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước tăng. 
C.   Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng. 
D.  Tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.   
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận định nào không  Đúng về CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC PHÂN THEO NHÓM NGÀNH ? 
A.  Tỉ trọng công nghiệp khai thác giảm và công nghiệp chế biến có xu hướng tăng. 
B.  Tỉ trọng công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến có xu hướng tăng. 
C.  Tỉ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước có xu hướng giảm. 
D.  Tỉ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước có luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất. 
 


>