Bài 4-5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam

BÀI 4 - 5.  LịCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM


        
Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta gắn liền lịch sử hình thành và phát triển trái đất. Đó là quá trình lâu dài và phức tạp,Có  ba giai đoạn chính (Átlat trang 8)
1-Giai đoạn tiền Cambri ( Nêu đặc điểm và ý nghĩa của giai đoạn tiền Cambri)
- Trái Đất được hình thành cách đây khoảng 4,6 tỉ năm. Là giai đoạn sơ khai của LS trái đất       
* Ý nghĩa:Là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ VN.
*Đặc điểm:
a.Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam.
- Các đá biến chất cổ nhất  ở Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi các đây khoảng 2,5 tỉ năm. Diễn hơn 2 tỉ năm và kết thúc cách đây 542 triệu năm.
b.Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay.
 Diễn ra ở một số nơi, tập trung ở khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn và Trung Trung Bộ (Kon tum)
c.Các điều kiện c địa lý còn rất sơ khai và đơn điệu
Khí quyển rất loãng, nhiệt độ thấp, thủy quyển mới xuất hiện với sự tích tụ của các lớp nước=> xuất hiện sự sống.Các sinh vật còn ở dạng sơ khai như tảo, động vật thân mềm
2.Giai đoạn cổ kiến tạo.( Nêu đặc điểm và ý nghĩa của giai đoạn cổ kiến tạo)
*Ý nghĩa: Đây là giai đoạn có tính chất quyết định lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta.
* Đặc điểm:
a.Diễn ra trong thời gian khá dài, tới 477 triệu năm.
- Bắt đầu từ kỉ Cambri, cách đây 542 triệu năm và chấm dứt vào kỉ Krêta, cách đây 65 triệu năm.
b.Là giai đoạn có nhiều biến động mạnh mẽ nhất trong lịch sử phát triển tự nhiên nước ta.
Nhiều bộ phận lãnh thổ được nâng lên trong các pha uốn nếp tạo núi, có các sụt võng, đứt gãy hình thành các loại đá trầm tích, mácma biến chất và các mỏ khoáng sản, sắt, đồng, thiếc, vàng bạc, đá quý.
c.Là giai đoạn lớp vỏ cảnh quan địa lý nhiệt đới đã rất phát triển. dấu vết để lại là các hóa đá san hô tuổi Cổ sinh, các hóa đá than tuổi Trung sinh cùng nhiều loài hóa đá cổ khác.
3.Giai đoạn tân kiến tạo. .( Nêu đặc điểm và ý nghĩa của giai đoạn tân kiến tạo)
*Ý nghĩa: Là giai đoạn cuối cùng trong lịch sử hình thành và phát triển của tự nhiên nước ta, kéo dài đến ngày nay.
* Đặc điểm:
a.Là giai đoạn diễn ra ngắn nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của tự nhiên nước ta.
 Bắt đầu từ cách đây 65 triệu năm và tiếp diễn cho đến ngày nay.
b.Chịu sự tác động mạnh mẽ của kỳ vận động tạo núi Anpơ - Hymalaya và những biến đổi khí hậu có quy mô toàn cầu.
c.Là giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có diện mạo và đặc điểm tự nhiên như hiện nay.
+ Một số vùng núi (Hoàng Liên Sơn) được nâng lên, địa hình trẻ lại, các qúa trình địa mạo như xâm thực, bồi tụ được đẩy mạnh,hệ thống sông suối đã bồi đắp nên những đồng bằng châu thổ rộng lớn ( Bắc Bộ và Nam Bộ).
+ Các khoáng sản có nguồn gốc ngoại sinh được hình thành như dầu mỏ, khí đốt, than nâu, bôxit.
+ Sự phong phú và đa dạng của thổ nhưỡng và giới sinh vật

Câu hỏi.

CMR giai đoạn Tân kiến tạo là giai đoạn tiếp tục hoàn thiện các điều kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có diện mạo và đặc điểm tự nhiên như hiện nay.
>